Skip to content
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP
[GROOV Podcast] สตรีมมิ่งมีเดีย และทิศทางอนาคต

[GROOV Podcast] สตรีมมิ่งมีเดีย และทิศทางอนาคต

Podcast ตอนใหม่ เป็นการขยายความเรื่อง Streaming ให้ละเอียดขึ้น แต่เราได้แบ่งเป็นตอนสั้น ๆ อีก 2-3 ตอนนะครับ เพราะการใส่ทุกอย่างไว้ตอนเดียว อาจจะยาวไป กดเข้าไปฟังตามลิงค์ได้เลย

สำหรับใครที่สนใจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ  Streaming ก็สามารถกดเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

Previous article Living the Future: นโยบายด้าน EV ของ New Zealand
Next article [GROOV Podcast] Living the future

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare