Skip to content
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP
GROOV.store ร้านขาย Gadget ออนไลน์ในไทย กับเคล็ดลับขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

GROOV.store ร้านขาย Gadget ออนไลน์ในไทย กับเคล็ดลับขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

คุณวีระวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง GROOV ร้านขาย Gadget ออนไลน์ในไทย มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทาง Positioning Magazine Online ถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เริ่มจากความชอบส่วนตัว หรือแม้แต่เคล็ดลับขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

ช่วงที่ผ่านมาความสำคัญของสินค้าประเภท Gadget ได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงของเล่นสำหรับคอไอที หรือผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้น แต่ปัจจุบันสินค้าดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ไปจนถึงด้านความบันเทิง

ต้องขอบคุณ Wattanapong Jaiwat และทาง Positioning ที่ให้โอกาสครับ

 

อ่านบทความเต็ม ๆ ต่อที่นี่: Positioning Magazine Online

Previous article Easy e-Receipt มาตรการใหม่ปี 2567 เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท
Next article Chromecast for Hospitality - Bringing Home Entertainment to Hotels

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare