News

Remarkable Tablet รองรับ Google Drive, Dropbox

Remarkable Tablet รองรับ Google Drive, Dropbox

เป็น eInk Tablet ที่มีผู้ใช้ติดใจเยอะพอควร เนื่องจากมีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ล่าสุดในปล่อยซอฟต์แวร์ 2.10 เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับ Google Drive กับ Dropbox ได้ หมายความว่าใครมีไฟล์ฝากใน Cloud ของสองผู้ให้บริการนี้ จะสามารถดึงไฟล์มาใช้งานได้เลยครับ